Privacy Policy

Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat werkt met diverse exploitanten, vrijwilligers en bezoekers. Het veilig omgaan met alle bedrijfs-/persoonsgegevens is voor ons bijzonder belangrijk. Wij zullen nooit zonder toestemming persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties en/of personen.

Tevens garanderen wij nooit bewust (persoons)gegevens te zullen misbruiken. De kans op het maken van een onbedoelde fout zit echter in een klein hoekje. Helemaal is dit het geval indien hier om één of andere (juridische) reden doelbewust naar wordt gezocht. Wij verzoeken u in alle voorkomende gevallen uw vraag/ongenoegen per e-mail te melden aan pbdewilgen@gmail.com, of door contact op te nemen met een van de bestuursleden (van wie de persoonsgegevens onder het kopje ‘Bestuur’ te vinden zijn) waarna dit in behandeling wordt genomen en de inhoud in geval van een gegronde melding waar nodig wordt aangepast/verwijderd. 

In alle gevallen zal hierover contact met u worden opgenomen. Dit meldingsverzoek geldt tevens voor de gepubliceerde foto’s op onze website en Facebook, deze zijn puur en uitsluitend gemaakt en gepubliceerd om het positieve en gezellige karakter van ons tweejaarlijkse dorpsfeest weer te geven. Als hier foto’s bij staan die u om redenen niet gepubliceerd wilt hebben, verzoeken wij u dit aan ons te melden (uzelf of bijvoorbeeld i.v.m. uw kind of een inmiddels overleden gezinslid). Wij zullen deze foto(‘s) vervolgens van onze website verwijderen.

Voor de toekomst: Wij verzoeken u ons door te geven als u niet wilt dat foto’s over/met u of uw gezinsleden gepubliceerd worden.  Alle ontvangen meldingen en gedane acties ter afhandeling worden in onze administratie geregistreerd zodat deze, indien gevraagd/gewenst kunnen worden getoond aan de overheid en/of andere juridische instanties. De organisatie van het dorpsfeest is puur voor uw en ons feest in onze kleine dorpen, laten we dát samen nog jaren zo laten voortbestaan.