Informatie

Onze informatiekast (is gesitueerd tussen Drachtster Heawei 6 en 8 in De Wilgen, langs de weg, ter hoogte van het schelpenpad en de vlaggenmast).

Nieuwsbrief: Per jaar komen 1 of meerdere nieuwsbrieven

contact

Heb je een vraag op opmerking? Stuur een email naar: 

Secretaris Plaatselijk belang.

 

Bestuursleden

ERIC DE BEIJ

voorzitter

JAAP HEIDEVELD

Penningmeester

JACQUELINE TAMMINGA

Secretaris

OEBELE VEENSTRA

Algemeen bestuurslid

Sigrid Loonstra

Algemeen bestuurslid