Doarpen yn 't grien

Onze dorpen liggen in een bijzonder gebied met verschillende landschapstypen. Zo bevinden we ons bij de Trisken in het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden met de karakteristieke houtwallen. Lager gelegen, richting Smalle Ee gaan deze wallen over in al even kenmerkende elzensingels. Richting het water zien we Veenweide en ten zuiden van de Bûtendiken ligt de grote Veenpolder.

Dit prachtige landschap is aan slijtage onderhevig en daarom hebben we in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Gemeente Smallingerland een project opgezet. Het heeft als doel de groenstructuur te herstellen en te versterken en de biodiversiteit te vergroten. We doen dit samen met de Mienskip waarbij de uitvoering mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân.

Als eerste onderdeel hebben we een vijftiental boerenerven in het groen gezet. Waar mogelijk zijn daarbij de historische kenmerken van deze ‘hiemen’ hersteld.

Op het Gaastereiland, naast de Broekfinne is een pluktuin met 24 hoogstam fruitbomen en een honderdtal fruitstruiken gerealiseerd.

Met z’n allen aan de slag in de pluktuin

Het ontwerp is gemaakt door Landschapsbeheer Friesland en vrijwilligers hebben de bomen en struiken geplant tijdens de plantdag in november 2022.
Voor een kaartje met legenda zie: Pluktuin aangeplante soorten en rassen

Vervolgens waren de particulieren aan de beurt. Met vijfentwintig deelnemers zijn najaar 2023 evenzovele tuinen van solitaire bomen, fruitbomen en struiken voorzien. Verder is een bijdrage geleverd aan het herstel en onderhoud van boomsingels, waarbij tevens meerdere poelen zijn aangelegd.

Uitlevering van de bomen aan dorpsbewoners

Een nog te realiseren projectonderdeel is een wandelpad. Hiervoor zijn we in gesprek met de gemeente, die als grondeigenaar een belangrijke rol speelt. Verder onderzoekt de commissie op dit moment nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van groen. Ideeën zijn welkom!

Groencommissie

De groencommissie bestaat uit Nynke Faber, Macha Knol, Ronald Stegink, Sigrid Loonstra, Oebele Veenstra, Els van Gammeren, Eric de Beij en Wietze Woudstra (voorzitter).

E-mailadres: doarpenyntgrien@gmail.com