Van Blue Zone naar Bloeizone

Er zijn enkele plaatsen in de wereld waar mensen in goede gezondheid en vitaal oud worden, soms tot wel 100 jaar oud: Sardinië (Italie); Okinawa (Japan); Loma Linda (California); Nicova (Costa Rica); Ikara (Griekenland).

Onderzoekers hebben een aantal overeenkomsten gevonden tussen deze plaatsen. Zo blijkt dat mensen niet volledig stoppen met werken na een bepaalde leeftijd maar verschillende activiteiten blijven onderhouden. Dagelijks bewegen in een natuurlijke omgeving met een doel om voor op te willen staan en met voldoende ontspanning en zo weinig mogelijk stress. Gezellig samenzijn met familie en/of vrienden en met elkaar een glas wijn drinken, met mate en tijdens het eten of een goed gesprek; matige calorie inname en dan hoofdzakelijk plantaardig voedsel; dit zelf verbouwen, vooral bonen horen bij de dagelijkse voeding van de meeste honderdjarigen. Gelijkgestemden vinden: behoren tot een groep waarmee regelmatig wordt samengekomen heeft een positieve invloed op de gezondheid; ook een goede vriendenkring en voldoende sociale contacten zijn overeenkomsten.

 

In navolging van deze Blue Zones zijn in Nederland op enkele plaatsen Bloeizones ontstaan waar met elkaar gekeken wordt wat er met en/of voor elkaar gedaan kan worden om zo vitaal en prettig mogelijk ouder te worden.

De Gemeente Smallingerland heeft het Plaatselijk Belang van onze dorpen gevraagd om te onderzoeken of er belangstelling is om hier een bloeizone te creëren. Daartoe is er vorig jaar een enquête gehouden onder de bewoners van De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat. Tot onze vreugde kregen we daarop een goede respons. Uit de vele enthousiaste reacties bleek dat er vooral interesse is voor de volgende vier onderwerpen: (al dan niet gezamenlijk) bewegen, (al dan niet gezamenlijk) ontspannen, duurzaam leven en gezamenlijk tuinieren (bijv. in een voedselbos). 

Voor meer informatie over bloeizones in Friesland, klikt u hier.

Voor de flyer die huis aan huis bezorgd is, klikt u hier.

Ontwikkelingen van onze Bloeizone 2022

Naar aanleiding van de ideeën die door onze dorpsgenoten op 22 maart naar voren zijn gebracht heeft de Bloeizone commissie iedereen uitgenodigd voor drie verschillende bijeenkomsten, gekoppeld aan de drie interesse gebieden te weten ‘bewegen’, ‘ontspannen’ en ‘gezamenlijk tuinieren’.

Op 25 april hebben we in het gebouw van de watersportvereniging wensen en mogelijkheden over het onderwerp ‘bewegen’ uitgewisseld en op 28 april was de eerste groepsactiviteit gevolgd door verschillende activiteiten in de weken erna. Voorlopig is men het er over eens dat afwisseling van activiteit leuk is. Ook de dag en het tijdstip in de week hoeven niet vast te staan. Hopelijk sluiten zich steeds meer dorpsbewoners aan, want naast sportief bewegen is het ook nog eens gezellig! Mogelijk ontstaan er te zijner tijd meerdere groepjes met verschillende sportieve activiteiten ( bijv. een wandelgroepje, een trimgroepje, een zwemgroepje, een hardloopgroepje enz)

Sportief bewegen kent vele variaties en er zijn ook vele wensen en ideeën. Dat bleek tijdens de bijeenkomst van 9 mei waar het onderdeel ‘ontspannen’ onderwerp van de avond was. Er waren meerdere aanwezigen die het leuk vinden om met elkaar regelmatig een fietstochtje te maken. (of dit nu onder het kopje ‘bewegen’ of onder het kopje ‘ontspannen’ hoort is hierbij niet van belang). Ter plekke ontstond een zich zelf sturend groepje dat met elkaar afspraken maakt. Afgesproken is dat een aankondiging wordt opgehangen op het publicatiebord bij de koningsboom zodat andere liefhebbers zich kunnen aansluiten.

Een andere activiteit waar belangstelling voor blijkt te zijn is het jeu-des-boules. Niet onbelangrijk is dat de baan schoon moet zijn en vrij van onkruid en hondenpoep gemaakt en gehouden moet worden. In juli is de jeu de boules baan in opdracht van de VES gerenoveerd en tijdens het dorpsfeest is de baan feestelijk heropend.Een aantal jaren geleden was er al een plan voor een jeu-des-boules competitie vanuit het Plaatselijk Belang (de kop ingedrukt door de opkomende Corona perikelen) en in september 2022 was het eindelijk zo ver. Voor het verslag van deze geslaagde stratencompetitie: klik hier

In het kader van ontspanning is er ook belangstelling voor yoga. Mogelijkheden die genoemd zijn: een paar keer een begeleider voor de groep om instructies en correcties te geven waarna er beurtelings bij iemand in de huiskamer, in de tuin of op het strandje van Smalle Ee geoefend kan worden. Een andere mogelijkheid die geopperd is: met een groepje een paar kennismakingslessen volgen bij bijv Cristally Yoga waarna men zelfstandig met elkaar verder kan. Deze ideeën worden nog verder uitgewerkt en op deze website gepubliceerd.

Koken is iets wat sommige mensen liever aan anderen overlaten maar er zijn ook mensen die het een ontspannende bezigheid vinden. Zo ook bij onze dorpelingen. Een van de aanwezigen vindt het leuk om éen keer per jaar (bijv in september) een ‘huiskamerdiner’ te organiseren met hulp van andere dorpsbewoners. Later daarover meer.

Schilderen: hiervoor zijn twee belangstellenden maar het idee is naar voren gebracht om het iets breder te stellen en een groep ‘creatief’ op te richten. Gedacht kan worden aan het samen volgen van een workshop (schilderen, beeldhouwen, houtsnijden, vilten, glasschilderen, pottenbakken, mozaïeken, quilten enz).

Verder is er nog belangstelling voor samen zingen (een koortje) met of zonder dirigent en kaarten. Er is een kaartgroep van de watersportvereniging die regelmatig bij elkaar komt. Ook niet-leden van de wsv kunnen zich daarbij aansluiten. Op 16 mei om 19.30 uur konden belangstellenden uit onze drie dorpen  in het gebouw van de watersportvereniging met ons en elkaar van gedachten wisselen over het ‘gezamenlijk tuinieren’. Inmiddels is er een stuurgroep Dorpstuin opgericht die druk bezig is met plannen maken voor de gezamenlijke moestuin.

Tot slot willen wij de ontwikkelingen van de Bloeizone op deze website blijven publiceren, kijk dus regelmatig eens op de website van het plaatselijk belang:  www.pbdewilgen.nl . Daarnaast hebben we van de aanwezigen op 22 maart ook de emailadressen en telefoonnummers ontvangen zodat er ook via die wegen gecommuniceerd kan worden. Heb je belangstelling om aan een van de Bloeizone activiteiten deel te nemen? Dan ben je welkom!

Bloeizone De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat.

Els van Gammeren

voorzitter
ejvangammeren@gmail.com

Joan Boelens

info@joanboelensadvies.nl

Hans Hoogeweegen

h@hoogeweegen.nl

Rika Schroor

r.schroor@hotmail.com