Zingen

Gezamenlijk zingen

Uit de enquête, die voorafgaand aan de start van het Bloeizone initiatief is uitgezet, bleek de wens om gezamenlijk te zingen. Er is een mailing rondgestuurd alsmede een bericht in de nieuwsbrief waarop mensen konden reageren als ze belangstelling hebben. Er hebben zich drie mensen aangemeld en enkelen vinden het wel leuk maar hebben zich nog niet aangemeld.

Er wordt nog gezocht naar een manier om dit voort te zetten.