Bloeizone

Sinds begin 2022 is een aantal bewoners op verzoek van het bestuur Plaatselijk Belang De Wilgen eo een Bloeizone initiatief gestart. Bloeizone De Wilgen eo is aangesloten bij Bloeizone Fryslân. Met ondersteuning van de Provincie Fryslân richt Bloeizone Fryslân zich op initiatieven van inwoners en professionals voor een gezondere leefomgeving. De bedoeling is dat een buurt, dorp of stad de bewoners uitdaagt om meer te bewegen, gezonder te eten en samen activiteiten te ondernemen.

Bloeizone De Wilgen eo.

Door middel van een huis-aan-huis verspreide enquête is onderzocht of er draagvlak was om een dergelijk initiatief te starten en zo ja, wat de behoeften en ideeën van de bewoners hierin waren. Het resultaat was positief en naar aanleiding van de ideeën die door onze dorpsgenoten in maart 2022 naar voren zijn gebracht heeft de Bloeizone commissie iedereen uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. De aandachtsgebieden die het meest naar voren kwamen waren: gezamenlijk bewegen, gezamenlijk ontspannen, gezamenlijk tuinieren en duurzaam leven.

Inmiddels zijn verschillende ideeën en plannen gerealiseerd.