Samenwerken

Samenwerking met de verschillende commissies binnen De Wilgen eo.

Maart 2023 hebben de verschillende commissies binnen het Plaatselijk Belang (Bloeizone, Feestcommissie, Doarpen yn it Grien) met elkaar gesproken. De Energie Transitie Coöperatie (ETC), voortgekomen uit de Energie Transitie Commissie van het Plaatselijk Belang De Wilgen eo, was daarbij ook aanwezig.

Het doel was om elkaar te leren kennen, te weten te komen wat de commissies nastreven, maar ook om te spreken over vormen van samenwerken. Hoe kunnen we meer in verbinding naar thema’s kijken en het samenstellen van een gezamenlijke activiteiten kalender.  Onder andere werd duidelijk dat, voor de communicatie naar de bewoners, een vernieuwing van de website van het Plaatselijk Belang  op prijs zou worden gesteld.

De voorzitter van de Energie Transitie Coöperatie, die tevens een lokale ondernemer is met kwaliteiten op het gebied van communicatie, gaf op ludieke en effectieve wijze vorm aan de vergadering.

De conclusie van de vergadering was:

De verschillende commissies willen beter samenwerken in een structuur waarbinnen wij als vrijwilligers kunnen opereren. Naast structuur kunnen we onze buurtgenoten meenemen in wat we doen en waarom.

Samenwerking met lokale ondernemers

Een lokale websitebouwer heeft in opdracht en volgens het ontwerp van eerder genoemde lokale ondernemer en voorzitter van de ETC,  de website van de ETC gemaakt. Inmiddels heeft zij de nieuwe PlBel website in concept gereed die ze december 2023 heeft gepresenteerd aan het bestuur. Bedoeling is dat deze website in 2024 operabel wordt en door alle commissies van content zal worden voorzien.