Duurzaam leven

Monitoring bijdrage van onze Bloeizone aan Mienskip en verbinding in onze dorpen. Eind januari heeft de bloeizone commissie een gesprek gehad met Margriet Hylkema, Docent-onderzoeker NHL Stenden Hogeschool, over de bijdrage die onze bloeizone levert aan Mienskip en verbinding in onze dorpen. Wij hebben er voor gekozen om onze initiatieven te monitoren en verschillende initiatieven te ontwikkelen zodat iedereen – zowel actief als passief – mee kan doen.

Om er een paar te noemen: De centrale dorps (verbindings) tuin, een Jeu-de-boules competitie, samen met je buren koken en eten in een buurtkookclub en verschillende groepjes bewoners die samen wandelen, fietsen en/of zwemmen. Van alle initiatieven zullen wij bijhouden (in woord, getal en beeld) wat er gedaan is, wat de reacties zijn en wie er aan deelnemen. Daar halen wij voldoende data uit voor effectmetingen. Ook hebben wij gekeken naar andere opties zoals het meten van medicijnresten in het rioolwater. Ten aanzien van het meten van medicijnen in het rioolwater zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet specifiek genoeg is en meer voor de lange termijn. Verder constateerden wij dat er binnen Plaatselijk Belang veel gebeurt waarbij de initiatieven van de verschillende commissies ook

allemaal bijdragen aan verbinding, mee kunnen doen en je energiek voelen.

Bloeizone de Wilgen maakt zichzelf Positief Gezonder.

Een belangrijke doel van de bloeizone is initiatieven te ontplooien die bijdragen aan meer gezonde jaren van onze bewoners. Hiermee helpt de bloeizone om onze dorpen zo in te richten dat mensen er gelukkiger, gezonder en langer leven. Uit onderzoek is gebleken dat mensen – een betekenisvol leven belangrijk vinden, – mee willen (blijven) kunnen doen en ten slotte, – zich energiek willen voelen. Het gaat dan niet alleen om lichamelijke gezondheid, maar ook over wat ons veerkracht geeft. En dat is per persoon verschillend. Daarom focust Positieve Gezondheid zich niet op ziekte, maar op wat voor ons belangrijk is. Positieve gezondheid wordt inmiddels breed omarmt in de primaire gezondheidszorg en ook in het bedrijfsleven is veel aandacht voor positief gezond werkgeverschap.

Als Bloeizone willen wij de bewoners van ons mooie dorpen stimuleren om vooral zelf aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. In 2023 hebben wij een bijeenkomst gehad in Roefke waar de deelnemers kennis gemaakt hebben Positieve Gezondheid en in groepjes met elkaar besproken hebben wat de 6 dimensies (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven) oproepen. Op 15 mei was de Gezonde Huiskamer in De Wilgen en hebben 33 bewoners een leefstijlcheck laten doen. Opvallend was dat er veel mensen sporten en veel in beweging zijn. De overall conclusie was dat de deelnemers zo blij/gelukkig waren met hun leven. Het gemiddelde qua al gehele gezondheid is boven gemiddeld. Voor 2024 streven wij er naar om samen met een aantal huisartsen een aantal bijeenkomsten te organiseren om zelf aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid.