Educatie

In 2022 heeft een groep leerlingen van CSG Liudger in Drachten in opdracht van Plaatselijk Belang/ de Bloeizone De Wilgen eo een opdracht uitgevoerd om insectenhotels te maken. Deze zijn in 2022 gepresenteerd en in 2023 geplaatst in de Wilgen bij de fruitbomen-pluktuin.

In 2022 hebben twee commissieleden een cursus ‘moestuinieren op grote schaal’ (ism Velt) gevolgd in voorbereiding op de aanleg en uitvoering van de dorpstuin.

In september 2023 hebben twee bovenbouw groepen (groepen 6, 7 en 8) van de montessorischool De Plotter uit Drachten een bezoek gebracht aan de dorpstuin. De dorpstuincommissie heeft een educatief en interactief programma gepresenteerd waar alle 40 leerlingen met plezier aan deel genomen hebben. Zowel de leerlingen als de dorpstuincommissie willen dit in 2024 weer op de agenda zetten.