De bloeizone dorpstuin

Nadat in november 2022 de huurovereenkomst tussen de gemeente en het Plaatselijk Belang is ondertekend om het stuk grond tussen de Drachtster Heawei en De Broekfinne ten behoeve van de Bloeizone dorpstuin in gebruik te kunnen nemen zijn de tot dan gemaakte plannen verder uitgewerkt. Eind december ’22 is door een van de bewoners met een graafmachine de poel wat uitgediept.

De bloeizone dorpstuin

Er is contact geweest met de ATB route vereniging omdat we de route die een stukje over de dorpstuin liep wilden verleggen. Hier was geen bezwaar tegen van hun kant (‘Fietsers om de tuin geleid’).

Er is contact geweest met de schapenhouders van De Wilde Wyde over het aanbrengen van de dorpstuin en zij gaven ons adviezen over de hoogte van de schapenhekken.

Ook is er contact geweest met een contact persoon van Jelle Bijlsma over het hekkelen achter de dorpstuin en we kregen aanwijzingen over de ruimte die de hekkel machine nodig heeft om goed te kunnen werken. In een later stadium is er een locatie naar ze gestuurd van de elektriciteitskabel die over de sloot ligt ten behoeve van de dorpstuin.

In januari is begonnen met het neerleggen van karton op de plekken waar de teeltvakken gepland waren. Er is heen en weer gereden om compost te halen en dat is gezamenlijk uitgestrooid op het karton.

In februari ‘23 is door de BZ commissie een bezoek gebracht aan een fruitbomen kwekerij in Aldeborn en is de eerste bestelling geplaatst. 4 fruitbomen en 12 bessenstruiken zijn in februari geplant.

In diezelfde maand is een begin gemaakt met het aanbrengen van het schapenhek rondom de dorpstuin. Er werd in een groep van 10 tot 14 mensen aan gewerkt en tussendoor werd er samen koffie gedronken.

Aan de keukentafel is door de commissie een teeltplan gemaakt en zijn de biologische zaden en het biologische pootgoed besteld.

Eind februari is een dorpstuin-whatsappgroep aangemaakt met op dat moment 12 actieve leden.

In maart werden de eerste stropakketten uitgelegd op de tuin als alternatief voor karton.

Daarna werd er weer af en aan gereden om compost te halen en werd de compost met elkaar uitgewerkt op het stro. Intussen is er een start gemaakt met het uitzetten van zaden in de aangeschafte kweekpotjes. Een deel van de kweekbakjes met zadenpotjes is rondgebracht bij verschillende bewoners met de vraag om een deel ervan terug te brengen naar de tuin tijdens het Lentefeest in april (opening van het Bloeizone seizoen).

Er is een IBC (watertank) op de kop getikt en geplaatst op de tuin.

In mei is het door de commissie gemaakte mededelingenbord op de tuin geplaatst. Het bloemenveld is voorbereid en de zaden van de eetbare bloemen zijn uitgezet. Het aardappelveldje is voorbereid en de aardappelen zijn gepoot.

Er valt een hele periode geen regen en een van de commissieleden komt met een trekker en een watertank om te sproeien.

23 mei hebben we een open tuin avond waar belangstellenden komen luisteren naar wat er tot dan toe is gedaan op de tuin en wat er verder te verwachten is. Iedereen kan rondlopen en vragen stellen. Er is koffie, thee en zelfgebakken appeltaart. De opkomst is goed en iedereen is enthousiast.

In juni is een hydrofoorpomp gekocht om de tuin te besproeien. De ‘buurman’ die achter de tuin woont aan de overkant van de sloot stelt zijn elektriciteitspunt in de tuin beschikbaar voor de pomp. Er wordt een elektriciteitskabel over de sloot getrokken.

Tot juli is er steeds gemaaid met de maaier van een van de bewoners. Besloten is om een accumaaier aan te schaffen voor de dorpstuin (juli).

In juli hebben we de eerste oogst boontjes.

Er wordt wekelijks een avond op de dorpstuin gewerkt door een groep van 5 tot 12 bewoners en één keer per maand op de zaterdagochtend waarbij iedereen welkom is om te helpen of te komen kijken en koffie te drinken. Er is regelmatig een beetje te oogsten en dat wordt verdeeld. De bloementuin staat er prachtig bij en trekt de aandacht van passanten die een praatje komen maken en koffie komen drinken. Er komen nieuwe leden bij de whatsapp groep.

                                       

Een van de bewoners heeft het hoge gras op het nog onbewerkte stuk grond achterin de tuin met een grote maaier omgehaald.

Een andere bewoner stelt zijn tuinbankje beschikbaar voor de dorpstuin

Begin augustus is de moestuinbak geplaatst en gevuld en er zijn de 2 oude bankjes van de jeu-de-boules baan op de tuin geplaatst. De boeren koolplantjes en de tuinbonen zijn uitgezet op de plek waar de aardappelen hebben gestaan. Er is een tunnel met tuingaas over de tuinbonen gezet tegen vraat.

September: er wordt een accu kantenmaaier gekocht. Het grasveld wordt bijgehouden met een zeis en het afgezeiste gras wordt als mulch op het nieuw aan te leggen aardappelveldje gelegd.

De dorpstuincommissie brengt een bezoek aan de pluktuin Plukwad in Wijnaldum en er worden goede ideeën en inspiratie opgedaan.

Het bezoek van de bovenbouw leerlingen van basisschool De Plotter wordt voorbereid met een educatief  en interactief programma. Ongeveer 40 leerlingen brengen een ochtend een bezoek aan de tuin en er wordt met veel plezier aan de opdrachten gewerkt.         

November: de fruitbomen en -struiken die we besteld hebben worden geplant. Het kistengilde wordt opgericht, zij maken plannen om een grote opslagkist te maken die in de zomer op de tuin kan blijven staan. Er wordt materiaal besteld.

Het nieuwe teeltplan voor 2024 wordt opgesteld en de zaden en het pootgoed worden besteld bij Velt.

In oktober heeft de buurtkookgroep met elkaar gekookt met opbrengst uit eigen tuin en uit de dorpstuin.

December: er wordt stro op de plantgaten van de nieuwe bomen en struiken gelegd en op het nieuw aan te leggen teeltvak.

In 2023 is er in de dorpstuin meer dan 800 uren gewerkt door alle vrijwilligers. De dorpstuin whatsappgroep is gegroeid naar 21 deelnemers.