Communicatie

Via verschillende communicatie kanalen werden de bewoners op de hoogte gehouden van wat er heeft plaatsgevonden en van wat er te gebeuren staat.

Deze communicatiemiddelen zijn: huis-aan-huis flyers, een enquête, de nieuwsbrieven van het Plaatselijk Belang De Wilgen eo, emailing voor zover bewoners hun emailadres hebben aangeboden, georganiseerde bijeenkomsten, whatsapp groepen, het mededelingenbord van het Plaatselijk belang, het informatiebord op de dorpstuin, aanwezigheid op de dorpstuin met koffie en thee, mond-tot-mond informatie in de wandelgangen.