Bloeizone Café

Plannen voor 2024

Bloeizone Café

In de Bloeizone commissie leeft de wens om de bewoners van onze dorpen gelegenheid te bieden om ongedwongen met elkaar in contact te komen, ook zonder dat daar een activiteit aan verbonden is. Zo is er inmiddels de dorpstuin waar dit jaar hard aan gewerkt is en waar  mensen elkaar uitnodigen om een praatje te komen maken en een kopje koffie te komen drinken.

Daarnaast is het idee geboren om een Bloeizone Café te realiseren, een plek waar men bijvoorbeeld 1 of 2 x per week kan binnenlopen om een kopje koffie te drinken en een praatje te maken. Er is hier lokaal een ruimte waar we gebruik van kunnen maken.

Om te onderzoeken of dit in een behoefte voorziet is er momenteel een verkenning gaande met Hogeschool NHL Stenden of er wellicht een samenwerking mogelijk is met studenten die deze  behoefte nader gaan onderzoeken. De studenten zullen dan aansluiten bij de lokale vragen en behoeften en worden mede begeleid door leden van de Bloeizone commissie.

Indien deze verkenning met de NHL Stenden zich verder ontwikkelt, kan er wellicht in de tweede helft van 2024 een onderzoek gaan plaatsvinden.

Intussen werken wij ook zelf al aan mogelijkheden hiervoor.