Bewegen

Vrij kort na de start van het Bloeizone initiatief De Wilgen eo is er een wandelgroep ontstaan.

Gezamelijk bewegen

Eén keer per week werd er een uur gewandeld rondom de woonomgeving met 5 tot 8 mensen. Via een email bericht werden de belangstellenden steeds weer uitgenodigd hiervoor. Inmiddels zijn er meerdere kleine wandelgroepjes die op regelmatige basis actief zijn.
In augustus ‘23 is er onder begeleiding van 2 ervaren mountainbikers uit De Wilgen een mountainbiketocht van 2 uur gereden.

Door verschillende bewoners wordt er gedurende het jaar dagelijks gezwommen in het buitenwater. Een initiatief om dit af en toe gezamenlijk te doen is nog niet van de grond gekomen.