Alle ballen verzamelen!!!

Beste dorps-, buurt- en straatgenoten,
Het is weer tijd voor het jaarlijkse Jeu de Boules Stratentoernooi! Er zijn dit jaar maar liefst 8 teams met wederom creatieve namen. Dus het belooft dit jaar een “Grande Spectacle” te worden.
Het toernooi start op maandag 1 juli 2024 op de welbekende Jeu de Boulesbaan in de Sanding. De feestelijke opening van het toernooi begint om 19.15 uur.
Per avond worden er twee wedstrijden gespeeld, de eerste om 19.30 uur en de tweede aansluitend op de eerste, aanvang afhankelijk van de duur van de eerste wedstrijd.
Via de link Jeu de Boules 2024 tref je meer informatie aan en ook het wedstrijdschema.
Wij verheugen ons erop elkaar binnenkort op de baan te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Team de Freonlike Ballen